22/04/2016 18:30 Γενική Συνέλευση Απρίλη


#1

Σύγκλιση γενικής συνέλευσης μελών του Tech Ministry για τον Απρίλη.