Σχετικά με την κατηγορία Projects


#1

Εδώ μπορεί το κάθε μέλος να ξεκινήσει το documentation του project του, να βρει βοήθεια από άλλα μέλη καθώς και να οργανώσει συναντήσεις.

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα project, μπορεί να πατήσει στο κουμπί “watch” προκειμένου να ειδοποιηθεί για καινούργιες αναρτήσεις, πληροφορίες και συναντήσεις του project.