Σχετικά με αυτή την κατηγορία


#1

Εδώ μπορούν τα μέλη να προσθέτουν τις παρουσιάσεις, εργαστήρια και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα οργανώνουν.

Ο τίτλος της ανάρτησης θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη μορφή προκειμένου να γίνει αυτόματη ανάρτηση στην κεντρική σελίδα.
Ο μορφή θα είναι: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ

Μέσα στην ανάρτηση μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε ελεύθερα. Μη ξεχάσετε επίσης να επιλέξετε την αντίστοιχη ετικέτα, ανάλογα με την φύση του event.

Τέλος, μετά το πέρας του event καλό θα είναι να αναρτάτε εκ νέου πληροφορίες, διαφάνειες και φωτογραφίες έτσι ώστε να υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες συγκεντρωμένες.

Καλό αλλά όχι αναγκαίο, είναι να γράφετε στα αγγλικά.